13-2019 Dátum konania 26. 8. 2019 09:00

13-2019

Bod č. 16.b Zrušenie uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja o prevodoch vlastníctva nehnuteľností na základe obchodných verejných súťaží

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 121 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 130 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 737 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu č.1 745 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.2 346 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.3 1176 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.4 384 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.5 902 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.6 1099 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.7 813 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.8 819 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.9 756 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
267 Zrušenie uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja o prevodoch vlastníctva nehnuteľností na základe obchodných verejných súťaží Uznesenie č.267/2019

Hlasovania:

Názov
0031.pdf