13-2019 Dátum konania 26. 8. 2019 09:00

13-2019

Bod č. 5.a Personálne zmeny v Dozornej rade Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
247 Personálne zmeny v Dozornej rade Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. Uznesenie č.247/2019

Hlasovania:

Názov
0009.pdf