13-2019 Dátum konania 26. 8. 2019 09:00

13-2019

Bod č. 14 1. etapa protikorupčných opatrení

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania