13-2019 Dátum konania 26. 8. 2019 09:00

13-2019

Bod č. 5.b Personálne zmeny v ARCUS - Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 121 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 200 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 133 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 241 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

Názov
0010.pdf
0011.pdf