14-2019 Dátum konania 21. 10. 2019 09:00

14-2019

Bod č. 15 Správa o činnosti Informačno - poradenského centra pre Európske štrukturálne a investičné fondy na Košickom samosprávnom kraji za 1. polrok 2019

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 121 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 198 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 254 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 710 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
291 Správa o činnosti Informačno - poradenského centra pre Európske štrukturálne a investičné fondy na Košickom samosprávnom kraji za 1. polrok 2019 Uznesenie č.291/2019

Hlasovania:

Názov
0026.pdf