14-2019 Dátum konania 21. 10. 2019 09:00

14-2019

Bod č. 9 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 121 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 157 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 142 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 138 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
279 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniamiv zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa Uznesenie č.279/2019
280 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniamiv zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa Uznesenie č.280/2019
281 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniamiv zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa Uznesenie č.281/2019
282 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniamiv zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa Uznesenie č.282/2019
283 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniamiv zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa Uznesenie č.283/2019
284 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniamiv zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa Uznesenie č.284/2019
285 Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniamiv zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa Uznesenie č.285/2019

Hlasovania:

Názov
0014.pdf
0015.pdf
0016.pdf
0017.pdf
0018.pdf
0019.pdf
0020.pdf