14-2019 Dátum konania 21. 10. 2019 09:00

14-2019

Bod č. 16 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 198 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 228 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 304 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 1126 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 434 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
292 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 Uznesenie č.292/2019
293 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 Uznesenie č.293/2019
294 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 Uznesenie č.294/2019
295 Schválenie spolufinancovania projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020, špecifický cieľ 1.1 Uznesenie č.295/2019

Hlasovania:

Názov
0027.pdf
0028.pdf
0029.pdf
0030.pdf