14-2019 Dátum konania 21. 10. 2019 09:00

14-2019

Bod č. 7 Poskytnutie dotácií nad 3 300 eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 18 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 22 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 23 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 33 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
277 Poskytnutie dotácií nad 3 300 eur v zmysle § 5 ods. 6 Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja č. 3/2006 o poskytovaní dotácií v znení neskorších zmien a doplnkov Uznesenie č.277/2019

Hlasovania:

Názov
0012.pdf