14-2019 Dátum konania 21. 10. 2019 09:00

14-2019

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 14. zasadnutia zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
269 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.269/2019

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf
0003.pdf
0004.pdf