14-2019 Dátum konania 21. 10. 2019 09:00

14-2019

Bod č. 5 Personálne otázky

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
273 Personálne zmeny vo Finančnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.273/2019
274 Personálne zmeny vo Výbore pre otázky zamestnanosti pri Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Michalovciach Uznesenie č.274/2019

Hlasovania:

Názov
0008.pdf
0009.pdf