15-2019 Dátum konania 9. 12. 2019 09:00

15-2019

Bod č. 14 Aktualizácia Uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 259/2019, č. 227/2019 a č. 173/2019 s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.1.1 – Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 127 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 195 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 133 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 2862 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 2756 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 2534 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
322 Aktualizácia Uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho krajač. 259/2019, č. 227/2019 a č. 173/2019 s názvom: Intenzita pomoci – spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os: 1 – Vzdelávanie, Špecifický cieľ: 1.1.1 – Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov Uznesenie č.322/2019

Hlasovania:

Názov
0033.pdf