15-2019 Dátum konania 9. 12. 2019 09:00

15-2019

Bod č. 20 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2020

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 121 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 118 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 124 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 149 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
328 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2020 Uznesenie č.328/2019

Hlasovania:

Názov
0039.pdf