15-2019 Dátum konania 9. 12. 2019 09:00

15-2019

Bod č. 15 Spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v súvislosti s výzvou na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OPĽZ PO1/2019/DOP/1.2. – 01 s názvom: Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 359 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 154 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 203 Kb Dôvodová správa

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
323 Spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v súvislosti s výzvou na predkladanie žiadostio nenávratný finančný príspevok v rámci OPĽZ PO1/2019/DOP/1.2. – 01s názvom: Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou Uznesenie č.323/2019

Hlasovania:

Názov
0034.pdf