15-2019 Dátum konania 9. 12. 2019 09:00

15-2019

Bod č. 16 Informácia o výsledku kontroly „Kontrola systému ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore“ v Košickom samosprávnom kraji vykonanou Najvyšším kontrolným úradom a o opatreniach prijatých Košickým samosprávnym krajom na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 19 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 31 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 40 Kb Dôvodová správa
Príloha Materiálu 4935 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
324 Informácia o výsledku kontroly „Kontrola systému ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore“ v Košickom samosprávnom kraji vykonanou Najvyšším kontrolným úradom a o opatreniach prijatých Košickým samosprávnym krajom na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov Uznesenie č.324/2019

Hlasovania:

Názov
0035.pdf