15-2019 Dátum konania 9. 12. 2019 09:00

15-2019

Bod č. 5 Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 1. polroka 2020

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 119 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 117 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 122 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 171 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
313 Plán kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja na obdobie 1. polroka 2020 Uznesenie č.313/2019

Hlasovania:

Názov
0016.pdf