15-2019 Dátum konania 9. 12. 2019 09:00

15-2019

Bod č. 21 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2020

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 223 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 228 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 218 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 389 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
329 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na I. polrok 2020 Uznesenie č.329/2019

Hlasovania:

Názov
0040.pdf