15-2019 Dátum konania 9. 12. 2019 09:00

15-2019

Bod č. 3.a Personálne otázky

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
308 Personálne zmeny v Sociálnej komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.308/2019
309 Personálne zmeny v Komisii regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.309/2019

Hlasovania:

Názov
0009.pdf
0010.pdf