15-2019 Dátum konania 9. 12. 2019 09:00

15-2019

Bod č. 6.a Schválenie nenávratnej finančnej výpomoci pre mesto Prešov

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
315 Schválenie nenávratnej finančnej výpomoci pre mesto Prešov Uznesenie č.315/2019

Hlasovania:

Názov
0018.pdf