15-2019 Dátum konania 9. 12. 2019 09:00

15-2019

Bod č. 10.a Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 122 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 195 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 153 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 324 Kb Návrh VZN

Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

Názov
0023.pdf
0024.pdf
0025.pdf
0026.pdf
0027.pdf
0028.pdf