15-2019 Dátum konania 9. 12. 2019 09:00

15-2019

Bod č. 9 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o výške úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 122 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 122 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 162 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 241 Kb Návrh VZN
Príloha Materiálu č.1 343 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu č.2 364 Kb Príloha Materiálu
Iny 303 Kb Iny

Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

Názov
0021.pdf
0022.pdf