15-2019 Dátum konania 9. 12. 2019 09:00

15-2019

Bod č. 10.b Návrh Štatútu Dotačnej komisie Košického samosprávneho kraja pre poskytovanie dotácií

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 122 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 192 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 122 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 369 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

K bodu programu neexistujú žiadne hlasovania