15-2019 Dátum konania 9. 12. 2019 09:00

15-2019

Bod č. 3.b Predloženie návrhu na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom na funkciu riaditeľa Školského internátu Považská 7, Košice

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

K bodu programu neexistujú žiadne uznesenia


Hlasovania:

Názov
0011.pdf