16-2020 Dátum konania 24. 2. 2020 09:00

16-2020

Bod č. 14 Informácia o výsledku kontroly „Tepelné hospodárstvo škôl a školských zariadení v pôsobnosti KSK“ vykonanej Najvyšším kontrolným úradom a o opatreniach prijatých Košickým samosprávnym krajom na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 135 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 122 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 131 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 6926 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 164 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
352 Informácia o výsledku kontroly „Tepelné hospodárstvo škôl a školských zariadení v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja“ vykonanej Najvyšším kontrolným úradom a o opatreniach prijatých Košickým samosprávnym krajom na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov Uznesenie č.352/2020
353 Informácia o výsledku kontroly „Tepelné hospodárstvo škôl a školských zariadení v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja“ vykonanej Najvyšším kontrolným úradom a o opatreniach prijatých Košickým samosprávnym krajom na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov Uznesenie č.353/2020

Hlasovania:

Názov
0024.pdf
0025.pdf