16-2020 Dátum konania 24. 2. 2020 09:00

16-2020

Bod č. 15 Informácia o výsledku kontroly “Vyššie územné celky – tvorcovia a realizátori vybraných verejných politík“ vykonanou Najvyšším kontrolným úradom a o opatreniach prijatých Košickým samosprávnym krajom na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 136 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 120 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 138 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 29557 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 2137 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
354 Informácia o výsledku kontroly “Vyššie územné celky – tvorcovia a realizátori vybraných verejných politík“ vykonanou Najvyšším kontrolným úradom a o opatreniach prijatých Košickým samosprávnym krajom na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov Uznesenie č.354/2020

Hlasovania:

Názov
0026.pdf