16-2020 Dátum konania 24. 2. 2020 09:00

16-2020

Bod č. 11 Zmena v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky pre Strednú odbornú školu technickú, Kukučínova 23, Košice a Strednú odbornú školu, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 123 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 130 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 170 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 173 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
348 Zaradenie elokovaného pracoviska Strednej odbornej školy technickej, Kukučínova 23, Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Uznesenie č.348/2020
349 Zaradenie elokovaného pracoviska Strednej odbornej školy, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky Uznesenie č.349/2020

Hlasovania:

Názov
0020.pdf
0021.pdf