16-2020 Dátum konania 24. 2. 2020 09:00

16-2020

Bod č. 16.a Návrh Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 230 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 226 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 337 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 641 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 362 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 434 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 312 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 382 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 221 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
355 Návrh Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.355/2020
356 Rokovací poriadok Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.356/2020

Hlasovania:

Názov
0027.pdf
0028.pdf