16-2020 Dátum konania 24. 2. 2020 09:00

16-2020

Bod č. 16.b Návrh Rokovacieho poriadku komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 231 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 226 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 274 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 463 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 295 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 359 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
357 Rokovací poriadok komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.357/2020

Hlasovania:

Názov
0029.pdf