16-2020 Dátum konania 24. 2. 2020 09:00

16-2020

Bod č. 6 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2019

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 179 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 181 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 116 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 443 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 383 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 304 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
344 Správa o kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja za rok 2019 Uznesenie č.344/2020

Hlasovania:

Názov
0016.pdf