16-2020 Dátum konania 24. 2. 2020 09:00

16-2020

Bod č. 3.a Informatívna správa – Spojená škola Dobšiná, Elokované pracovisko Sečovce

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 120 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 119 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 123 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 288 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
333 Informatívna správa – Spojená škola Dobšiná, Elokované pracovisko Sečovce Uznesenie č.333/2020

Hlasovania:

Názov
0004.pdf