16-2020 Dátum konania 24. 2. 2020 09:00

16-2020

Bod č. 5.b Vymenovanie riaditeľov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 121 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 234 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 228 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 4870 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
338 Vymenovanie riaditeľky IDEA - Domov sociálnych služieb Prakovce Uznesenie č.338/2020
339 Vymenovanie riaditeľky HARMONIA - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Strážske Uznesenie č.339/2020
340 Vymenovanie riaditeľa LUMEN - Špecializované zariadenie, zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb, Trebišov Uznesenie č.340/2020
341 Vymenovanie riaditeľa LÚČ - Domov sociálnych služieb, Šemša Uznesenie č.341/2020
342 Vymenovanie riaditeľky Zemplínskeho múzea v Michalovciach Uznesenie č.342/2020
343 Vymenovanie riaditeľa Správy majetku Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.343/2020

Hlasovania:

Názov
0009.pdf
0010.pdf
0011.pdf
0012.pdf
0013.pdf
0014.pdf
0015.pdf