16-2020 Dátum konania 24. 2. 2020 09:00

16-2020

Bod č. 5.a Personálne otázky v komisiách Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
336 Personálne zmeny v Komisii Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja k hospodáreniu s majetkom Uznesenie č.336/2020
337 Personálne zmeny v Komisii cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.337/2020

Hlasovania:

Názov
0007.pdf
0008.pdf