16-2020 Dátum konania 24. 2. 2020 09:00

16-2020

Bod č. 8 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 123 Kb Obálka
Obálka 123 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 195 Kb Návrh na uznesenie
Návrh na uznesenie 196 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 153 Kb Dôvodová správa
Dôvodová správa 123 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 438 Kb Hlavný dokument
Návrh VZN 265 Kb Návrh VZN
Iny 150 Kb Iny

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
346 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií Uznesenie č.346/2020

Hlasovania:

Názov
0018.pdf