17-2020 Dátum konania 30. 4. 2020 09:00

17-2020

Bod č. 8 Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 171 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 176 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 187 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 255 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
368 Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.368/2020

Hlasovania:

Názov
0010.pdf
0011.pdf