17-2020 Dátum konania 30. 4. 2020 09:00

17-2020

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 17. rokovania zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
361 Schválenie programu, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.361/2020

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf