18-2020 Dátum konania 15. 5. 2020 09:00

18-2020

Bod č. 5.a Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 173 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 303 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 178 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 181 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
372 Delegovanie zástupcov zriaďovateľa z radov poslancov do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.372/2020

Hlasovania:

Názov
0005.pdf