18-2020 Dátum konania 15. 5. 2020 09:00

18-2020

Bod č. 11 Spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v súvislosti s výzvou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom: Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 178 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 202 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 195 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 379 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
381 Spolufinancovanie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja v súvislosti s výzvou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom: Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou Uznesenie č.381/2020

Hlasovania:

Názov
0014.pdf