18-2020 Dátum konania 15. 5. 2020 09:00

18-2020

Bod č. 16.b Prevod spoluvlastníckych podielov k pozemku pod bytovým domom na ul. Školská 3 v Michalovciach

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 174 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 196 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 178 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 213 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 334 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 424 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
387 Prevod spoluvlastníckych podielov k pozemku pod bytovým domom na ul. Školská 3 v Michalovciach Uznesenie č.387/2020

Hlasovania:

Názov
0021.pdf