18-2020 Dátum konania 15. 5. 2020 09:00

18-2020

Bod č. 13 Informatívna správa o využívaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ a fondov EHP Košickým samosprávnym krajom v odvetví kultúry

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 175 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 180 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 194 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 337 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 181 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
383 Informatívna správa o využívaní finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu a štrukturálnych fondov EÚ a fondov EHP Košickým samosprávnym krajom v odvetví kultúry Uznesenie č.383/2020

Hlasovania:

Názov
0016.pdf