18-2020 Dátum konania 15. 5. 2020 09:00

18-2020

Bod č. 9 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 121 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 188 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 182 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 344 Kb Návrh VZN

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
378 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja,ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 18/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam Uznesenie č.378/2020

Hlasovania:

Názov
0011.pdf