18-2020 Dátum konania 15. 5. 2020 09:00

18-2020

Bod č. 10 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 121 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 208 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 187 Kb Dôvodová správa
Návrh VZN 363 Kb Návrh VZN
Iny 232 Kb Iny

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
379 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach Uznesenie č.379/2020
380 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Košického samosprávneho kraja, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 13/2016 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach Uznesenie č.380/2020

Hlasovania:

Názov
0012.pdf
0013.pdf