18-2020 Dátum konania 15. 5. 2020 09:00

18-2020

Bod č. 1 Otvorenie, schválenie programu 18. rokovania zastupiteľstva, určenie overovateľov zápisnice a voľba členov návrhovej komisie

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
369 Schválenie programu, voľba členov návrhovej komisie Uznesenie č.369/2020

Hlasovania:

Názov
0001.pdf
0002.pdf