18-2020 Dátum konania 15. 5. 2020 09:00

18-2020

Bod č. 5.c Personálna zmena v Dozornej rade spoločnosti GeoSurvey, s. r. o.

Dokumenty:

K bodu programu neexistujú žiadne dokumenty


Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
374 Personálna zmena v Dozornej rade spoločnosti GeoSurvey, s. r. o. Uznesenie č.374/2020

Hlasovania:

Názov
0007.pdf