19-2020 Dátum konania 29. 6. 2020 09:00

19-2020

Bod č. 5.c Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a obcou Odorín

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 119 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 126 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 348 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 197 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 684 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
397 Zámena pozemkov medzi Košickým samosprávnym krajom a obcou Odorín Uznesenie č.397/2020

Hlasovania:

Názov
0010.pdf