19-2020 Dátum konania 29. 6. 2020 09:00

19-2020

Bod č. 5.b Ukončenie nájmu k hnuteľnej veci v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s.

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 120 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 125 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 202 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 128 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
396 Ukončenie nájmu k hnuteľnej veci v nájme spoločnosti Svet zdravia, a. s. Uznesenie č.396/2020

Hlasovania:

Názov
0009.pdf