19-2020 Dátum konania 29. 6. 2020 09:00

19-2020

Bod č. 17 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2020

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 122 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 118 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 124 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 150 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
414 Rámcová obsahová náplň zasadnutí Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2020 Uznesenie č.414/2020

Hlasovania:

Názov
0037.pdf