19-2020 Dátum konania 29. 6. 2020 09:00

19-2020

Bod č. 13 Správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2019

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 121 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 118 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 129 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 521 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
409 Správa o realizácii Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v Košickom kraji za rok 2019 Uznesenie č.409/2020

Hlasovania:

Názov
0031.pdf
0032.pdf