19-2020 Dátum konania 29. 6. 2020 09:00

19-2020

Bod č. 14 Návrh na zmenu Uznesenia č. 280/2019 a zrušenie Uznesenia č. 281/2019 – Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 123 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 136 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 135 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 136 Kb Hlavný dokument
Príloha Materiálu 333 Kb Príloha Materiálu
Príloha Materiálu 298 Kb Príloha Materiálu

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
410 Zmena Uznesenia č. 280/2019 – Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa Uznesenie č.410/2020
411 Zrušenie Uznesenia č. 281/2019 – Optimalizácia siete sociálnych služieb poskytovaných zariadeniami v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja – 9. etapa Uznesenie č.411/2020

Hlasovania:

Názov
0033.pdf
0034.pdf