19-2020 Dátum konania 29. 6. 2020 09:00

19-2020

Bod č. 15 Návrh Dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 227 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 272 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 290 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 340 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
412 Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.412/2020

Hlasovania:

Názov
0035.pdf