19-2020 Dátum konania 29. 6. 2020 09:00

19-2020

Bod č. 19 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 220 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 230 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 328 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 613 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
416 Informácia o plnení uznesení Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja Uznesenie č.416/2020

Hlasovania:

Názov
0039.pdf