19-2020 Dátum konania 29. 6. 2020 09:00

19-2020

Bod č. 18 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2020

Dokumenty:

Názov Veľkosť Typ dokumentu
Obálka 226 Kb Obálka
Návrh na uznesenie 222 Kb Návrh na uznesenie
Dôvodová správa 223 Kb Dôvodová správa
Hlavný dokument 375 Kb Hlavný dokument

Uznesenia:

Číslo Názov Text uznesenia
415 Plán úloh komisií Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja na II. polrok 2020 Uznesenie č.415/2020

Hlasovania:

Názov
0038.pdf